Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Voor organisaties

___________________________________________________________________

Plaatselijk Belang (PB) heeft het initiatief genomen om een groep nieuwe potentiële bestuurders op te leiden voor het toekomstige bestuur van Lemelerveld. Wij willen deze groep in contact brengen met huidige, ervaren bestuurders en mensen vanuit het bedrijfsleven.

Voor alle duidelijkheid: alle bestaande organisatie werven en benoemen op de voor hun gebruikelijke wijze hun eigen nieuwe bestuurders. PB wil alleen kandidaten opleiden voor een eventuele bestuursfunctie binnen welke organisatie dan maar ook.

Hieronder de tekst van het persbericht dat aangeboden wordt aan De Lemelervelder en Sukerbiet.nl. 

Lemelerveld Bestuurt

De maatschappij biedt steeds meer ruimte voor initiatieven op lokaal niveau. Daarnaast staan steeds meer lokale voorzieningen onder druk om in kleine dorpskernen aanwezig te blijven. Die beide trends gecombineerd, betekent ruimte voor goede initiatieven om kleine dorpskernen leefbaar te houden. Wel is steeds meer plaatselijk initiatief nodig om tot goede oplossingen voor Lemelerveld te komen.

We zien dat heel veel zaken goed geregeld zijn en goed verlopen in het dorp. Tegelijk constateren we ook dat er organisaties bestuurlijk onderbezet zijn. Er zijn nieuwe krachten nodig voor het toekomstig bestuur van Lemelerveld.

Plaatselijk Belang (PB) wil een groep nieuwe potentiële bestuurders opleiden die eventueel een rol willen vervullen in het bestuur van Lemelerveld. Dit initiatief heeft de neem Lemelerveld Bestuurt gekregen. Voor de goede orde: het werven en aanstellen van bestuurders blijft gewoon volgens de bestaande werving en benoemingsprocedure van de eigen organisaties gaan. PB leidt alleen een groep mensen op die wellicht een rol als bestuurder wil vervullen.

De ambitie is deze nieuwe bestuurders in contact te brengen met ervaren bestuurders en mensen uit het bedrijfsleven. Op die manier ontstaat er een netwerk. Heb je belangstelling hiervoor? Stuur dan een mail naar info@lemelerveldbestuurt.nl of kijk op www.lemelerveldbestuurt.nl. De eerste bijeenkomst hopen we vlak na de zomer te houden.

bestuursleden gezocht
bestuursleden gezocht
bestuur aan tafel
bestuur aan tafel