Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Voor ervaren bestuurders

Plaatselijk Belang (PB) heeft het initiatief genomen om een groep nieuwe potentiële bestuurders op te leiden voor het eventuele toekomstige bestuur van Lemelerveld. PB brengt deze groep met elkaar, met ervaren bestuurders en met mensen vanuit het bedrijfsleven in contact. PB hoopt dus dat vanuit deze groep nieuwe bestuurders opstaan. 

Wat verwachten wij van de ervaren bestuurders?

·        Dat zij het leuk vinden om aan te schuiven (in najaar 2021 en 2022) bij enkele netwerkbijeenkomsten met nieuwe bestuurders en mensen vanuit het bedrijfsleven.

·        Dat zij willen sparren met (nieuw) bestuurders en hun kennis/ervaring over willen dragen

·        Dat zij (als er bij hen behoefte aan is) kunnen meedoen aan een opleidingsbijeenkomst van ongeveer 2 uur in najaar 2021 en voorjaar 2022. Deelname hieraan is gratis. Tijdens deze bijeenkomsten passeren globaal de belangrijkste aspecten van besturen. Het is voor de deelnemers niet nodig voorbereidend (huis)werk te doen. Al het werk vindt plaats tijdens de bijeenkomsten. Tijdens de opleidingsbijeenkomsten schuiven inspirerende gastsprekers over het betreffende thema aan.

Wat kunnen 'ervaren bestuurders' verwachten?

·        Inspirerende netwerkbijeenkomsten

·        Plezier in een relevant lokaal netwerk

Foto (2)
Foto (2)
sample_2
sample_2
bestuur woord
bestuur woord