Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Voor nieuwe bestuurders

Plaatselijk Belang (PB) heeft het initiatief genomen om een groep nieuwe potentiële bestuurders op te leiden voor het eventuele toekomstige bestuur van Lemelerveld. PB brengt deze groep met elkaar, met ervaren bestuurders en met mensen vanuit het bedrijfsleven in contact. PB hoopt dus dat vanuit deze groep nieuwe bestuurders opstaan. 

Voor alle duidelijkheid: alle bestaande organisatie werven en benoemen op de voor hun gebruikelijke wijze hun nieuwe bestuurders. PB wil alleen kandidaten opleiden voor een eventuele functie binnen welke organisatie dan maar ook.

Wat wordt verwacht van de deelnemers?

·        Dat zij meedoen aan vijf opleidingsbijeenkomsten van ongeveer 2 uur in najaar 2021 en voorjaar 2022. Deelname hieraan is gratis. Tijdens deze bijeenkomsten passeren globaal de belangrijkste aspecten van besturen. Het is voor de deelnemers niet nodig voorbereidend (huis)werk te doen. Al het werk vindt plaats tijdens de bijeenkomsten. Tijdens de opleidingsbijeenkomsten schuiven inspirerende gastsprekers over het betreffende thema aan.

·        Dat zij het leuk vinden en aanschuiven (in najaar 2021 en 2022) bij enkele netwerkbijeenkomsten met ervaren bestuurders en mensen vanuit het bedrijfsleven.

 

Wat kunnen 'nieuwe bestuurders' verwachten?

·        Inspirerende opleidingsbijeenkomsten

·        Een relevant lokaal netwerk

Oh ja, PB geeft natuurlijk aan niemand door welke mensen wel/niet deelnemen aan ‘Lemelerveld Bestuurt’. Het werven en benoemen van bestuurders wordt door de lokale organisaties op hun eigen manier gedaan

join team
join team
bestuur tafel zwart wit
bestuur tafel zwart wit
logo PB
logo PB