Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Welkom op onze website

be·stu·ren (bestuurde, heeft bestuurd)

1 in een bep. richting laten gaan

2 de leiding van iets hebben

In De Dikke van Dale is het duidelijk. Besturen heeft te maken met ‘iets in een bepaalde richting laten gaan’ en ‘de leiding van iets hebben’. Die beide aspecten staan centraal in het project Lemelerveld Bestuurt. De bepaalde richting is de richting die het als beste gezien wordt vanuit Lemelervelds perspectief. De leiding van iets hebben is in handen van (nieuwe) plaatselijke bestuurders die bekwaam zijn in het uitvoeren van hun taak. Daaraan wordt toegevoegd dat er ook plezier wordt beleefd aan het besturen waardoor ook de komende jaren op nieuwe aanwas kan worden gerekend.

De maatschappij biedt steeds meer ruimte voor initiatieven op decentraal niveau. Daarnaast staan steeds meer lokale voorzieningen onder druk om in kleine dorpskernen aanwezig te blijven. Die beide trends gecombineerd, betekent ruimte voor goede initiatieven om kleine dorpskernen leefbaar te houden. Wel is plaatselijk initiatief nodig omdat anders door andere (niet plaatselijk gebonden) organisaties over lokale voorzieningen wordt beslist.

Plaatselijk belang heeft zich als doel gesteld de structuur van het maatschappelijke vrijwilligersveld toekomstbestendig te maken en de kwaliteit van het lokale bestuur te verbeteren. Het project voorziet in een voorlopig 3-jarig onderhoud van dat netwerk en die denktank met trainingen en bijeenkomsten. Het is de verwachting dat na die drie jaar het netwerk en de denktank zich zelfstandig kunnen redden. Het project ‘Lemelerveld Bestuurt’ is dus vooral bedoeld om als katalysator te werken.